Danh sách giáo viên, nhân viên

DS CB, GV, NV năm học 2017-2018
TT Họ tên Môn dạy/Tổ Ngày sinh Chức vụ Điện thoại Nơi thường trú
1 Phan Thị Minh Anh 20/01/1965 Hiệu trưởng 0914684595 Tổ 21 Phường Trần Phú - 
2 Huỳnh Văn Nhứt Toán Tin 12/06/1978 Phó hiệu trưởng 0914113578 98 Trần Hưng Đạo - 
3 Trần Thanh  An 02/03/1970 Phó hiệu trưởng 0914189898 Phường Chánh Lộ - 
4 Trần Thị Thanh Hảo Toán Tin 12/12/1966 Phó hiệu trưởng 0914560298  
5 Ngô Thị Thu An Anh 07/02/1969 Giáo viên 0944929638 Phường Nghĩa Chánh- 
6 Nguyễn Vĩnh Bảo Thể dục 01/07/1977 Giáo viên 0983052703 Phường Nguyễn Nghiêm, 
7 Lê Thị Bích Toán Tin 20/10/1989 Giáo viên 0917550153 Tp Quảng Ngãi
8 Nguyễn Thị Chi Toán Tin 01/03/1987 Giáo viên 0919316165 An Hòa - Tịnh Giang - 
9 Trương Quang Chính Sinh 02/12/1966 Giáo viên 0986787750 Phường Chánh Lộ, 
10 Đinh Thị Quỳnh Dao Sinh 10/03/1972 Giáo viên 0986625682 Phường Nghĩa Chánh - 
11 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Anh 12/02/1976 Giáo viên 0912739924 Tp Quảng Ngãi
12 Đoàn Thi Đương Hoá 23/03/1971 Giáo viên 01694897447 Phường Nghĩa Lộ - 
13 Hồ Thị Quỳnh Giang Sử-Địa 25/11/1979 Giáo viên 0935062406 P. Nghĩa Lộ, 
14 Mai Thị Thu Hà Văn 20/08/1980 Giáo viên 0984812427 Phường Trần Phú, 
15 Nguyễn Thị Thu Hà Văn 01/01/1979 Giáo viên 0935800308 Phường Quảng phú - 
16 Phạm Thanh Hải Sử-Địa 22/04/1978 Giáo viên 0984390360 Bình Chương - Bình Sơn - 
17 Nguyễn Thị Bích Hạnh Toán Tin 20/02/1980 Giáo viên 0944129625 Phổ Thạnh, Đức Phổ, 
18 Nguyễn Thị ái Hằng Văn 23/12/1968 Giáo viên 0975833679 26 Phan Chu Trinh 
19 Võ Thị Minh Hiền Toán Tin 28/01/1963 Giáo viên 01225120523 Thôn 2 Quảng Phú 
20 Nguyễn Thuỳ Nữ Hiệp Hoá 10/04/1975 Giáo viên 0905171005 Phường Chánh Lộ, 
21 Tạ Thị Hiệp Sử-Địa 05/08/1985 Giáo viên 0976575475  
22 Nguyễn Thị Minh Hiếu Anh 20/08/1967 Giáo viên 0907856599 Hẻm 295/36 Hùng Vương, 
23 Đoàn Nhân Hoàng 18/10/1982 BT ĐTN 0935076113 Thị Trấn Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, 
24 Nguyễn Thị Hoàng 20/05/1973 Giáo viên 0914740515 Phường Trần Phú, 
25 Nguyễn Văn Hùng 01/09/1965 CT CĐ 0914134027 Phường Chánh Lộ 
26 Trương Tín Hùng Thể dục 02/03/1980 Giáo viên 01268480972 Đức Thạnh -Mộ Đức 
27 Hoàng Công Huy Anh 12/03/1976 Giáo viên 0989712624 Phường Trần Hưng Đạo, 
28 Bùi Thanh Huyền Hoá 26/06/1979 Giáo viên 0914910583 Nghĩa Điền, Tư Nghĩa, 
29 Lê Thị Thu Hương 10/03/1980 Giáo viên 0987678155 Quảng Ngãi
30 Nguyễn Thị Mai Hương Sử-Địa 12/10/1981 Giáo viên 0935030082 Quảng Phú, 
31 Nguyễn Thị Xuân Hương Hoá 08/07/1983 Giáo viên 0917983418 Tp Quảng Ngãi
32 Nguyễn Trọng Kha Anh 08/09/1971 Giáo viên 01234233433 Phường Nghĩa Lộ, 
33 Trần Thị Chế Khoa Văn 20/08/1980 Giáo viên 01674857129  
34 Vũ Thị Kim Khuê Anh 01/07/1982 Giáo viên 0903569789 Phường Lê Hồng Phong, 
35 Đỗ Thị Ngọc Lan Sử-Địa 06/01/1976 Giáo viên 0972874104 Phường Quảng Phú, 
36 Hồ Thị Mỹ Lan Văn 14/10/1980 Giáo viên 01655780928  
37 Cao Thị Bạch Lê Toán Tin 10/12/1982 Giáo viên 0988443390 Tổ 18 P. Chánh Lộ, TP. 
38 Nguyễn Thị Ngọc Liên Toán Tin 07/07/1983 Giáo viên 0987091144 Tp Quảng Ngãi
39 Võ Thị Liên Sử-Địa 02/02/1977 Giáo viên 0982741858 Phường Trần Phú, 
40 Trần Thị Bích Lựu Anh 01/01/1974 Giáo viên 0968055251 Phường Trần Phú- 
41 Nguyễn Thị Mỹ Thể dục 20/04/1982 Giáo viên 0917108632 Tổ 10 Phường Nghĩa Chánh, 
42 Bùi Thị Anh Nam 22/10/1982 Giáo viên 0983511042 Phường Trần Phú, 
43 Lê Thị Thanh Nga Toán Tin 10/03/1964 Giáo viên 0974028094 P. Chánh Lộ,  thành phố  
44 Nguyễn Thị Kim Oanh Văn 23/05/1970 Giáo viên 0979788906 Phường Trần Phú- 
45 Lương Thị Phương Sinh 08/03/1985 Giáo viên 01695656357 Quảng Ngãi
46 Nguyễn Thị Thanh Phượng Anh 15/06/1970 Giáo viên 0943869816 12C Nguyễn Năng Lự-Nghĩa Chánh-
47 Trần Thị Kim Phượng Sử-Địa 29/05/1986 Giáo viên 01687039228 Phường Quảng Phú -
48 Trần Văn Quang Hoá 20/06/1980 Giáo viên 01694891266 Phường Nghĩa Lộ,  
49 Ngô Văn Quyên Thể dục 02/09/1966 Giáo viên 01693713403 Phường Nghĩa Lộ, 
50 Phan Thị Diễm Quyên Hoá 20/12/1980 Giáo viên 0947858177 Bình Khương, Bình Sơn, 
51 Đỗ Hà Sơn Toán Tin 25/09/1968 Giáo viên 0983253652 Phường Nghĩa Lộ, 
52 Nguyễn Viết Sơn Thể dục 07/04/1978 Giáo viên 0982999958 Phường Trần Phú, 
53 Đỗ Thị Nhất Tâm Anh 23/03/1974 Giáo viên 01692328317 Phường Chánh Lộ - 
54 Lê Thị Thu Tâm Hoá 27/09/1978 Giáo viên 0914352557 Tổ 3 P. Nghĩa Lộ, 
55 Nguyễn Thị Mỹ Tính Hoá 15/02/1987 Giáo viên 01698881873 Hành Thịnh - Nghĩa Hành - 
56 Phan Xuân Tường Sử-Địa 04/06/1983 Giáo viên 0916881309  
57 Cao Thị Thái Sinh 20/08/1980 Giáo viên 01202525531  
58 Nguyễn Thị Thu Thanh Toán Tin 01/01/1978 Giáo viên 0912039844 Trà Sơn, Trà Bồng, 
59 Võ Thị Ngọc Thanh Sử-Địa 10/03/1978 Giáo viên 0976576577 Phường Trần Phú, 
60 Huỳnh Đỗ Thành Thể dục 26/03/1968 Giáo viên 0982204079 Hành Thuận , Nghĩa Hành, 
61 Trần Hoàng Thu Văn 02/09/1965 Giáo viên 0935243426 Phường Quảng Phú - 
62 Lê Đình Thuấn 02/11/1964 Giáo viên 0914868659 Phường Quảng -   
63 Nguyễn Văn Thuận Toán Tin 03/12/1971 Giáo viên 0935498567 Phường Quảng Phú, 
64 Bùi Thị Hiền Thục 25/01/1978 Giáo viên 01693101116 Phường Chánh Lộ, 
65 Lê Thị Thanh Thuý Văn 10/10/1965 Giáo viên 0902477924 Khối 3 Phường Trần Phú - 
66 Võ Thị Minh Thủy Sử-Địa 15/07/1987 Giáo viên 0979459544  
67 Lê Thị Ngọc Thúy Anh 06/08/1975 Giáo viên 0905290204 Phường Chánh Lộ, 
68 Nguyễn Thị Minh Thức Sinh 18/09/1980 Giáo viên 0978910090 Phường Quảng Phú,  
69 Nguyễn Thị Thương 27/03/1978 Giáo viên 0914043470 Phường Nghĩa Lộ - 
70 Nguyễn Chí Trị Toán Tin 12/06/1960 Giáo viên 0986065871 Khối 8 Phường Nghĩa Lộ,
71 Phạm Thị Tuyết Trinh Toán Tin 10/12/1965 Giáo viên 0917964779 Phường Nghĩa Chánh, 
72 Nguyễn Văn Trọng Toán Tin 20/06/1964 Giáo viên 0949542699 Phường Quảng Phú, 
73 Trương Công Huỳnh Trực Thể dục 01/01/1971 Giáo viên 0914159096 Phường Lê Hồng Phong - 
74 Lê Thị Hồng Uyên Toán Tin 22/04/1981 Giáo viên 0947953856 Phường Chánh Lộ , 
75 Trần Ngọc Văn Văn 01/06/1978 Giáo viên 01225891206 Tổ 17 P. Quảng Phú,  
76 Bùi Thị Hiền Vân 15/06/1982 Giáo viên 0936127379 Tổ 10 Lê Hồng Phong, 
77 Nguyễn Thị Thanh Vân Sử-Địa 18/03/1980 Giáo viên 0914094452 Phường Nguyễn Nghiêm, 
78 Nguyễn Phú Vi Hoá 04/10/1984 Giáo viên 0987239020 Bình Chánh - Bình Sơn - 
79 Huỳnh Thanh Hoàng Văn phòng 01/01/1990 Nhân viên phục vụ 01652824988 Tp Quảng Ngãi
80 Huỳnh Văn Quế Văn phòng 01/01/1990 Nhân viên phục vụ 01223686055 Tp Quảng Ngãi
81 Võ Ngọc Ánh Tâm Văn phòng 12/02/1975 Nhân viên thư viện 01243031032 Tp Quảng Ngãi
82 Tô Văn Tính Văn phòng 01/01/1990 Nhân viên phục vụ 01659586798 Tp Quảng Ngãi
83 Nguyễn Thị Thuận Văn phòng 18/05/1993 Nhân viên kế toán 01688309737 Tp Quảng Ngãi
84 Lê Thị Thủy Văn phòng 01/01/1990 Nhân viên thủ quỹ 0973152868 Tp Quảng Ngãi
85 Nguyễn Thị Thu Thủy Văn phòng 01/01/1990 Nhân viên phục vụ 0947591283 Tp Quảng Ngãi
86 Trương Thị Hồng Vân Văn phòng 01/01/1990 Nhân viên thủ quỹ 0917963944 Tp Quảng Ngãi
87 Nguyễn Văn Xíu Văn phòng 01/01/1990 Nhân viên phục vụ 01678396610 Tp Quảng Ngãi
Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay32
  • Tháng hiện tại104,328
  • Tổng lượt truy cập4,690,302
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây