Thông báo tuyển sinh vào 10, năm học 2018-2019

Thứ năm - 17/05/2018 13:39
Năm học 2018-2019, trường THPT Lê Trung Đình tuyển sinh 460 HS
Thông báo tuyển sinh vào 10, năm học 2018-2019

        THÔNG BÁO
“v/v tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2018-2019.”

 
 
 

- Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2018 của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019;
- Căn cứ Quyết định số 5062/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Ngãi ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông; Quyết định số 2247/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của giám đốc Sở Giáo dục–Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019; Công văn số 565 /SGDĐT- KTKĐCLGD ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019;
-Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2018-2019 của nhà trường;
Trường THPT Lê Trung Đình thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 như sau :
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỘ TUỔI DỰ TUYỂN
       - Học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Quảng Ngãi hoặc đã học lớp 9 ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi  (trong đó bao gồm cả học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc đã học lớp 9 ở các trường THCS ở các xã Nghĩa An, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa Điền) có nguyện vọng vào học tại trường THPT Lê Trung Đình.
       -Độ tuổi của học sinh vào lớp 10 thực hiện theo Điều lệ trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học: 15 tuổi ( những trường hợp đặc biệt khác thực hiện theo điều lệ)
II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
2. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
3. Học bạ THCS (bản chính).
4. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
5. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.
6. Bì đựng hồ sơ và đơn xin đăng ký dự tuyển  vào lớp 10 năm học 2018-2019 gồm 2 phiếu, số 1 và số 2. (do nhà trường phát hành)
7. 2 ảnh 3 x 4cm ( kiểu ảnh chứng minh nhân dân) dán vào phiếu số 1.
III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH, NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
1.  Phương thức tuyển sinh:
Tùy vào số lượng đăng ký dự thi, Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định phương thức tuyển sinh đối với trường THPT Lê Trung Đình theo 01 trong 2 phương thức sau:
a) Thi tuyển:
Thi môn Ngữ Văn, Toán và một môn khác (môn thi thứ ba, thời gian 60 phút). Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Thời gian làm bài mỗi môn Ngữ văn và Toán là 120 phút.
            b) Kết hợp thi tuyển với xét tuyển:
Thi các môn bắt buộc Ngữ văn và Toán. Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút và điểm quy đổi từ 4 năm học cấp THCS theo qui định
            c) Điểm quy đổi từ 4 năm cấp THCS cho trường hợp kết hợp thi tuyển với xét tuyển
            -HK tốt, HL giỏi:                                          5,0 điểm
-HK khá, HL giỏi hoặc HK tốt, HL khá:                  4,5 điểm        
-HK khá, HL khá:                                                      4,0 điểm
-HK trung bình, HL giỏi  hoặc HK tốt, HL TB:       3,5 điểm
-HK khá, học HL trung bình hoặc HK TB, HL khá: 3,0 điểm
            -Các trường hợp còn lại:                                 2,5 điểm
2. Đăng ký và nguyên tắc xét nguyện vọng
a) Đăng ký nguyện vọng:
            Học sinh dự thi vào trường THPT Lê Trung Đình được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng:  nguyện vọng 1 vào trường THPT Lê Trung Đình, nguyện vọng 2 vào các trường THPT công lập trên địa bàn tuyển sinh theo qui định.
Địa bàn tuyển sinh: Trường THPT Lê Trung Đình tuyển sinh học sinh đã tốt nghiệp THCS, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Quảng Ngãi hoặc đã tốt nghiệp THCS tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi trong đó bao gồm cả học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc đã tốt nghiệp THCS ở các trường THCS thuộc các xã Nghĩa An, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa Điền
b) Nguyên tắc xét tuyển:
Thí sinh được xét nguyện vọng 1 trước, nguyện vọng 2 sau. Nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không xét nguyện vọng 2. 
Ưu tiên xét tuyển nguyện vọng 1 theo hai điều kiện:
- Nếu số học sinh đăng ký dự thi lớn hơn hoặc bằng chỉ tiêu tuyển sinh thì tuyển nguyện vọng 1 ít nhất 60% so với chỉ tiêu được giao.
- Nếu số học sinh đăng ký dự thi nhỏ hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì tuyển nguyện vọng 1 ít nhất 60% so với số học sinh đăng ký dự thi.
+Điểm xét trúng tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn thi vào trường nguyện vọng 1 ít nhất 2 điểm và nhiều nhất tùy thuộc vào kết quả thi của từng năm. (Năm học 2017-2018 điểm nguyện vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 là 7,9 điểm)
c) Điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển sẽ được thông báo sau khi có quyết định chính thức của Sở GD-ĐT về phương thức tuyển sinh đối với nhà trường
3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019:  460 học sinh
IV. CHẾ ĐỘ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH
Các chế độ tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích được áp dụng theo Công văn số 565 /SGDĐT- KTKĐCLGD ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 và các qui định hiện hành
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích phải nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ khi nộp hồ sơ dự thi.
1. Chế độ tuyển thẳng
-.Học sinh là dân tộc rất ít người theo qui định.
- Học sinh khuyết tật
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học
2. Chế độ ưu tiên
a) Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng:
+Con liệt sĩ;
+Con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên;
+Con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên;
+Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.
b) Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng:
+Con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động;
+Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; 
+Con  bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; 
+Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
c) Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:
+Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
+Người dân tộc thiểu số;
+Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn;
+Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người được UBND cấp tỉnh công nhân bị dị dạng, di tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.
3. Chế độ khuyến khích
-Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ở cấp THCS:
+ Loại giỏi: cộng 1,5 điểm;
+ Loại khá: cộng 1,0 điểm;
+ Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.
Nguyên tắc cọng điểm ưu tiên, khuyến khích:
Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng ưu tiên, khuyến khích không quá 4,0 điểm đối với thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển
V. LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH:
1. Phát hành hồ sơ tuyển sinh tại trường: từ 8 giờ 00, ngày 18/05/2018
2. Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, nhập dữ liệu: Từ ngày 21/5/2018 đến 26/5/2018
3. Học sinh dự thi tập trung nhận thẻ và học quy chế thi: 8giờ00 ngày 31/05/2018 (Sẽ thông báo từng buổi thi)
4. Tổ chức thi theo Quyết định của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi: ngày 04 và 05/06/2018
5. Công bố kết quả trúng tuyển: trước 16/06/2018 (trên bảng tin và website letrungdinh.edu.vn)
9. Nộp hồ sơ phúc khảo: trước 26/06/2018
10. Thông báo kết quả phúc khảo: trước 06/07/2018
Lưu ý:
          -Học sinh trúng tuyển phải đến trường đăng ký nhập học sau khi trường công bố điểm chuẩn và thời gian đăng ký nhập học. Hết thời gian đăng ký nhập học nếu học sinh không đến đăng ký thì coi như không nhập học. Sau thời gian qui định nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.
         -Học sinh không trúng tuyển sẽ nhận hồ sơ sau 3 ngày kể từ ngày công bố điểm chuẩn.
VI. PHƯƠNG ÁN PHÂN BAN
Trong năm học 2018-2019 nhà trường sẽ phân lớp theo nguyện vọng của học sinh để định hướng thi THPT theo tổ hợp Tự nhiên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh) hoặc Xã hội (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sử, Địa, GDCD) và xét tuyển Đại học Cao đẳng với các tổ hợp môn theo  qui định hiện hành. Căn cứ để xếp vào các lớp dựa vào phương án phân ban đã dự kiến; kết quả tuyển sinh và nguyện vọng, năng lực của học sinh trúng tuyển, số lượng học sinh đăng ký và điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của nhà trường.
Trên đây là thông báo về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Lê Trung Đình, năm học 2018-2019. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem các thông báo tại trường THPT Lê Trung Đình, trên website http://letrungdinh.edu.vn, hoặc số điện thoại: Văn phòng 055.3822627; Hiệu trưởng 0914684595; và các Phó Hiệu trưởng: 0914113578; 0914189898; 01685974368.
                  Quảng Ngãi, Ngày 03 tháng 05 năm 2018
                                                                           HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
                                                                     TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH
.
                        

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay6,617
  • Tháng hiện tại129,843
  • Tổng lượt truy cập5,868,709
Đăng nhập Email
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây