Đội ngũ CB,GV,NV

STT Họ và Tên Tổ bộ môn Giới tính Ngày sinh Chức vụ Điện thoại Email @letrungdinh.edu.vn Địa chỉ liên hệ
1 Ngô Thị Thu An Anh x 07/02/1969 Giáo viên 0944929638 ngothithuan@ 06 Nguyễn  Hoàng - TP Q.Ngãi
2 Trần Thanh  An   02/03/1970 Phó hiệu trưởng 0914189898 tranthanhan@ 96 Lê Lợi -TP Q.Ngãi
3 Nguyễn Vĩnh Bảo Thể dục   01/07/1977 Giáo viên 0983052703 nguyenvinhbao@ 435 Quang Trung - Q.Ngãi
4 Lê Thị Bích Toán Tin x 20/10/1989 Giáo viên 0917550153 lethibich@ Phường Chành Lộ, thành phố Q.Ngãi
5 Nguyễn Thị Chi Toán Tin x 01/03/1987 Giáo viên 0919316165 nguyenthichi@ An Thọ - Tịnh Sơn - Sơn Tịnh - Q.Ngãi
6 Trương Quang Chính Sinh   02/12/1966 Tổ trưởng 0986787750 truongquangchinh@ Phường Chánh Lộ, TP Q.Ngãi
7 Đinh Thị Quỳnh Dao Sinh x 10/03/1972 Giáo viên 0986625682 dinhthiquynhdao@ Phường Nghĩa chánh - TP Q.Ngãi
8 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Anh x 12/02/1976 Giáo viên 0912739924 nguyenthithuyduong@ Điền Trung -Nghĩa Trung -Tư Nghĩa - Q.Ngãi
9 Nguyễn Đỡ Toán Tin   10/01/1963 Phó hiệu trưởng 01685974368 nguyendo@ Nguyễn Thông - Q.Ngãi
10 Đoàn Thi Đương Hoá x 23/03/1971 Tổ trưởng 01694897447 doanthiduong@ Phường Nghĩa lộ - Thành phố Q.Ngãi
11 Hồ Thị Quỳnh Giang Sử-Địa x 25/11/1979 Giáo viên 0935062406 hothiquynhgiang@ P. Nghĩa Lộ, TP Q.Ngãi
12 Mai Thị Thu Hà Văn x 20/08/1980 Giáo viên 0984812427 maithithuha@ Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Q.Ngãi
13 Nguyễn Thị Thu Hà Văn x 01/01/1979 Giáo viên 0935800308 nguyenthithuha@ Phường Quảng phú - thành phố Q.Ngãi
14 Phạm Thanh Hải Sử-Địa   22/04/1978 Giáo viên 0984390360 phamthanhhai@ Bình Chương - Bình Sơn - Q.Ngãi
15 Nguyễn Thị Bích Hạnh Toán Tin x 20/02/1980 Giáo viên 0944129625 nguyenthibichhanh@ 182/10 Hùng Vương, Thành phố Q.Ngãi
16 Nguyễn Thị ái Hằng Văn x 23/12/1968 Tổ trưởng 0978833679 nguyenthiaihang@ H54 Chu Văn An -Thành phố  Q.Ngãi
17 Nguyễn Thị Tư Hậu Văn phòng x 08/06/1960 Nhân viên kế toán 0982311607 nguyenthituhau@ 202 Hùng Vương - TP Q.Ngãi - Q.Ngãi
18 Võ Thị Minh Hiền Toán Tin x 28/01/1963 Giáo viên 01225120523 vothiminhhien@ Thôn 2 Quảng Phú TP Q.Ngãi
19 Nguyễn Thuỳ Nữ Hiệp Hoá x 10/04/1975 Giáo viên 0905171005 nguyenthuynuhiep@ Phường Chánh Lộ, TP Q.Ngãi
20 Tạ Thị Hiệp Sử-Địa x 05/08/1985 Giáo viên 0976575475 tathihiep@ Nghĩa Chánh-Tp.Q.Ngãi
21 Nguyễn Thị Minh Hiếu Anh x 20/08/1967 Tổ trưởng 0907856599 nguyenthiminhhieu@ Hẻm 295/36 Hùng Vương - TP Q.Ngãi
22 Đoàn Nhân Hoàng   18/10/1982 Bí thư Đoàn 0935076113 doannhanhoang@ Thị Trấn Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, Q.Ngãi
23 Huỳnh Thanh Hoàng Văn phòng   01/01/1990 Nhân viên phục vụ 01652824988 huynhthanhhoang@  
24 Nguyễn Thị Hoàng x 20/05/1973 Giáo viên 0914740515 nguyenthihoang@ 10E Khu dân cư Tây Trương Định, TP Q.Ngãi
25 Nguyễn Văn Hùng   01/09/1965 Chủ tịch CĐ 0914134027 nguyenvanhung@ Phường Chánh Lộ - thành phố Q.Ngãi
26 Trương Tín Hùng Thể dục   02/03/1980 Giáo viên 01268480972 truongtinhung@ 69 Võ Thị Sáu TP Q.Ngãi
27 Hoàng Công Huy Anh   12/03/1976 Giáo viên 0989712624 hoangconghuy@  
28 Bùi Thanh Huyền Hoá x 26/06/1979 Giáo viên 0914910583 buithanhhuyen@ Nghĩa Điền, Tư Nghĩa, Q.Ngãi
29 Lê Thị Thu Hương x 10/03/1980 Giáo viên 0987678155 lethithuhuong@ 03/17 Phạm Xuân Hòa, TP Q.Ngãi
30 Nguyễn Thị Mai Hương Sử-Địa x 12/10/1981 Tổ trưởng 0935030082 nguyenthimaihuong@ 435 Quang trung - Q.Ngãi
31 Nguyễn Thị Xuân Hương Hoá x 08/07/1983 Giáo viên 0917983418 nguyenthixuanhuong@ Xóm 1-Long Bàng-Tịnh An-Sơn Tịnh-Q.Ngãi
32 Nguyễn Trọng Kha Anh   08/09/1971 Giáo viên 01234233433 nguyentrongkha@ 98 Nguyễn Công phương - TP Q.Ngãi
33 Trần Thị Chế Khoa Văn x 20/08/1980 Giáo viên 01674857129 tranthichekhoa@ Q.Ngãi
34 Vũ Thị Kim Khuê Anh x 01/07/1982 Giáo viên 0903569789 vuthikimkhue@ 29/1 Ngô Quyền - Q.Ngãi
35 Đỗ Thị Ngọc Lan Sử-Địa x 06/01/1976 Giáo viên 0972874104 dothingoclan@ Phường Quảng Phú, thành phố Q.Ngãi
36 Hồ Thị Mỹ Lan Văn x 14/10/1980 Giáo viên 01655780928 hothimylan@ Sơn Tịnh, Q.Ngãi
37 Cao Thị Bạch Lê Toán Tin x 10/12/1982 Giáo viên 0988443390 caothibachle@ Tổ 18 P. Chánh Lộ, TP. Q.Ngãi
38 Nguyễn Thị Ngọc Liên Toán Tin x 07/07/1983 Giáo viên 0987091144 nguyenthingoclien@ 114/17/1 Lê Trung Đình, TP Q.Ngãi
39 Võ Thị Liên Sử-Địa x 02/02/1977 Giáo viên 0982741858 vothilien@ 157/37 Hùng Vương, thành phố Q.Ngãi
40 Trần Thị Bích Lựu Anh x 01/01/1974 Giáo viên 0968055251 tranthibichluu@ Phường Trần Phú- Thành phố Q.Ngãi
41 Tạ Thị Mai x 27/01/1962 Giáo viên 0918297882 tathimai@ Cụm 7 phường Trần Hưng Đạo - TP Q.Ngãi
42 Phan Thị Minh Anh x 20/01/1965 Hiệu trưởng 0914684595 phanthiminh@ 86 Nguyễn Bỉnh KhiêM, thành phố Q.Ngãi
43 Nguyễn Thị Mỹ Thể dục x 20/04/1982 Giáo viên 0917108632 nguyenthimy@ Tổ 10 Phường Nghĩa Chánh, TP Q.Ngãi
44 Bùi Thị Anh Nam x 22/10/1982 Giáo viên 0983511042 buithianhnam@ Phường Trần Phú, TP Q.Ngãi
45 Lê Thị Thanh Nga Toán Tin x 10/03/1964 Giáo viên 0974028094 lethithanhnga@ P. Chánh Lộ , thành phố  Q.Ngãi
46 Huỳnh Văn Nhứt Toán Tin   12/06/1978 Phó hiệu trưởng 0914113578 huynhvannhut@ 94 Trần Hưng Đạo - Q.Ngãi
47 Nguyễn Thị Kim Oanh Văn x 23/05/1970 Giáo viên 0979788906 nguyenthikimoanh@ Phường Trần Phú- Thành phố Q.Ngãi
48 Ngô Thị Xuân Pho Sinh x 12/06/1962 Giáo viên 0935881648 ngothixuanpho@ Phường Quảng  Phú - thành phố  Q.Ngãi
49 Lương Thị Phương Sinh x 08/03/1985 Giáo viên 01695656357 luongthiphuong@ Phường Nghĩa Lộ, TP Q.Ngãi
50 Nguyễn Thị Thanh Phượng Anh x 15/06/1970 Giáo viên 0936235591 nguyenthithanhphuong@ 12C Nguyễn Năng Lự-Nghĩa Chánh-Q.Ngãi
51 Trần Thị Kim Phượng Sử-Địa x 29/05/1986 Giáo viên 01687039228 tranthikimphuong@ Phường Quảng Phú -TP  Q.Ngãi
52 Trần Văn Quang Hoá   20/06/1980 Giáo viên 01694891266 tranvanquang@  
53 Huỳnh Văn Quế Văn phòng   01/01/1990 Nhân viên phục vụ 01223686055 huynhvanque@  
54 Ngô Văn Quyên Thể dục   02/09/1966 Giáo viên 01693713403 ngovanquyen@ Tổ 4 .Phường Nghĩa Lộ, TP Q.Ngãi
55 Phan Thị Diễm Quyên Hoá x 20/12/1980 Giáo viên 0947858177 phanthidiemquyen@ Phường Chánh Lộ - TP Q.Ngãi
56 Đỗ Hà Sơn Toán Tin   25/09/1968 Giáo viên 0983253652 dohason@ Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Q.Ngãi
57 Nguyễn Viết Sơn Thể dục   07/04/1978 Giáo viên 0982999958 nguyenvietson@ Phường Trần Phú, thành phố Q.Ngãi
58 Đỗ Thị Nhất Tâm Anh x 23/03/1974 Giáo viên 0908128191 dothinhattam@ Phường Chánh Lộ - thành phố Q.Ngãi
59 Lê Thị Thu Tâm Hoá x 27/09/1978 Giáo viên 0914352557 lethithutam@ Tổ 3 P. Nghĩa Lộ, TP. Q.Ngãi
60 Võ Ngọc Ánh Tâm Văn phòng x 12/02/1975 Nhân viên thư viện 01254506465 vongocanhtam@ 96 Lê Lợi -TP Q.Ngãi
61 Nguyễn Thị Mỹ Tính Hoá x 15/02/1987 Giáo viên 01698881873 nguyenthimytinh@ Hành Thịnh - Nghĩa Hành - Q.Ngãi
62 Tô Văn Tính Văn phòng   01/01/1990 Nhân viên phục vụ 01659856798 tovantinh@  
63 Phan Xuân Tường Sử-Địa   04/06/1983 Giáo viên 0916881309 phanxuantuong@  
64 Nguyễn Thị Thu Thanh Toán Tin x 01/01/1978 Giáo viên 0947920785 nguyenthithuthanh@ Trà Sơn, Trà Bồng, Q.Ngãi
65 Võ Thị Ngọc Thanh Sử-Địa x 10/03/1978 Giáo viên 0976576577 vothingocthanh@ 94 An Dương Vương -  Q.Ngãi
66 Huỳnh Đỗ Thành Thể dục   26/03/1968 Giáo viên 0982204079 huynhdothanh@ Hành Thuận , Nghĩa Hành, Q.Ngãi
67 Trần Hoàng Thu Văn x 02/09/1965 Giáo viên 0935243426 tranhoangthu@ Phường Quảng Phú - TP Q.Ngãi
68 Lê Đình Thuấn   02/11/1964 Giáo viên 0914868659 ledinhthuan@ Phường Quảng - TP Q.Ngãi  Q.Ngãi
69 Nguyễn Văn Thuận Toán Tin   03/12/1971 Giáo viên 0935498567 nguyenvanthuan@ Phường Quảng Phú, thành phố Q.Ngãi
70 Bùi Thị Hiền Thục x 25/01/1978 Giáo viên 01223514349 buithihienthuc@ H287 Phan Đình Phùng - Q.Ngãi
71 Ngô Thị Thanh Thuỷ Sinh x 27/12/1961 Giáo viên 0905823088 ngothithanhthuy@ Hẽm 13 Chu Văn An - Q.Ngãi
72 Lê Thị Thanh Thuý Văn x 10/10/1965 Giáo viên 0902477924 lethithanhthuy@ 26/2  Huỳnh Công Thiệu TP Q.Ngãi
73 Lê Thị Thủy Văn phòng x 01/01/1990 Nhân viên thủ quỹ 0973152868 lethithuy@  
74 Nguyễn Thị Thu Thủy Văn phòng x 01/01/1990 Nhân viên phục vụ 0947591283 nguyenthithuthuy@  
75 Lê Thị Ngọc Thúy Anh x 06/08/1975 Giáo viên 0905290204 lethingocthuy@ Phường Chánh Lộ, TP Q.Ngãi
76 Nguyễn Thị Minh Thức Sinh x 18/09/1980 Giáo viên 0978910090 nguyenthiminhthuc@ 76 Nguyễn Trãi, TP Q.Ngãi
77 Nguyễn Thị Thương x 27/03/1978 Tổ trưởng 0914043470 nguyenthithuong@ Phường Nghĩa Lộ - thành phố Q.Ngãi
78 Nguyễn Chí Trị Toán Tin   12/06/1960 Tổ trưởng 01648633508 nguyenchitri@ P. Nghĩa Lộ -TP Q.Ngãi - Q.Ngãi
79 Phạm Thị Tuyết Trinh Toán Tin x 10/12/1965 Giáo viên 0917964779 phamthituyettrinh@ Phường Nghĩa Chánh, thành phố Q.Ngãi
80 Nguyễn Văn Trọng Toán Tin   20/06/1964 Giáo viên 0949542699 nguyenvantrong@ 305 Nguyễn Trãi - thành phốQ.Ngãi
81 Trương Công Huỳnh Trực Thể dục   01/01/1971 Tổ trưởng 0914159096 truongconghuynhtruc@ Phường Lê Hồng Phong -  Q.Ngãi
82 Lê Thị Hồng Uyên Toán Tin x 22/04/1981 Giáo viên 0947953856 lethihonguyen@ 1006 Quang Trung - TP Q.Ngãi
83 Trần Ngọc Văn Văn   01/06/1978 Giáo viên 01225891206 tranngocvan@ Tổ 17 P. Quảng Phú,  TP Q.Ngãi
84 Bùi Thị Hiền Vân x 15/06/1982 Giáo viên 0936127379 buithihienvan@ Tổ 10 Lê Hồng Phong, TP Q.Ngãi
85 Nguyễn Thị Thanh Vân Sử-Địa x 18/03/1980 Giáo viên 0914094452 nguyenthithanhvan@ Tổ 11 phường Quảng Phú, Q.Ngãi
86 Trương Thị Hồng Vân Văn phòng x 01/01/1990 Nhân viên thủ quỹ 0917963944 truongthihongvan@ Phường Trần Phú, TP Q.Ngãi
87 Nguyễn Phú Vi Hoá   04/10/1984 Giáo viên 0987239020 nguyenphuvi@ Hẽm 243 Lê Lợi - thành phố Q.Ngãi
88 Nguyễn Văn Xíu Văn phòng   01/01/1990 Nhân viên phục vụ 01678396610 nguyenvanxiu@  
Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay465
  • Tháng hiện tại104,761
  • Tổng lượt truy cập4,690,735
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây