Đăng ký tài khoản thành toán trực tuyến

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH THÔNG BÁO MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN (MIỄN PHÍ) +Mục đích: -Thanh toán các khoản thu trực truyến -Thực hiện các giao dịch trực tuyến cá nhân +Phí mở tài khoản: Miễn phí +Đối tượng: Ưu tiên dành cho học sinh khối 12 Đăng ký:            Phụ huynh… Continue reading Đăng ký tài khoản thành toán trực tuyến

Published
Categorized as Thông báo