Đăng ký tài khoản thành toán trực tuyến

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH

THÔNG BÁO

MỞ TÀI KHOẢN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN (MIỄN PHÍ)

+Mục đích:

-Thanh toán các khoản thu trực truyến

-Thực hiện các giao dịch trực tuyến cá nhân

+Phí mở tài khoản: Miễn phí

+Đối tượng: Ưu tiên dành cho học sinh khối 12

Đăng ký:

           Phụ huynh đăng ký thông tin học sinh theo đường link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8CwnzzgVofcwg16hI2hTM0t-XdtGEO1j7lb3IwfdvNzwm1g/viewform

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *